Om Retail Books

Retail Books er et specialforlag, der har til formål at udgive bøger og andet relevant uddannelsesmateriale, for anvendelse på uddannelsesinstitutioner og/eller direkte i detailhandlen. Retail Books er etableret på baggrund af et ønske om, at kunne tilbyde teoretisk og praksisnær undervisningsmateriale, der er målrettet detailhandlen.
Billed4-bog

Venlig hilsen Peter Skjold Mogensen

Forlagsredaktør

læs mere..

Retail Books er etableret og drevet af Peter Skjold Mogensen, der er uddannet Cand. Merc. fra Handelshøjskolen i København. Til dagligt er Peter ansat som lektor ved Copenhagen Business Academy og deltager i forskningsprojektet “fremtidens detailhandel”(www.retailreinvented.dk). Peters interesse og erfaring med detailhandlen, tager først og fremmest udgangspunkt i et længere karriereforløb gennem Dansk Supermarked A/S – først som Trainee og senere som Områdechef. Peter har efterfølgende valgt at kombinere sin praktiske erfaring med en solid teoretisk dybde og har på den baggrund både undervist og udviklet uddannelsesforløb, til en lang række uddannelser inden for detail, herunder akademiuddannelsen i Retail samt valgfag på erhvervsakademi niveau.

 

 

Udgivelser

Skærmbillede 2016-03-29 kl. 07.15.28

 

læs mere..

Retail Management – Konceptudvikling og styring, giver en teoretisk og praksisorienteret introduktion til detailbutikkens muligheder i forhold til konceptudvikling og styring. På baggrund af en historisk og strukturel gennemgang af den nationale og internationale detailhandel, introduceres konceptmodellen. Konceptmodellen viser trin for trin, hvordan butikken kan opbygge og udvikle sit koncept, med inddragelse af relevant teori og praktiske eksempler fra detailbranchen. Bogen tager udgangspunkt i fysiske butikker, men inddrager også elementer fra e-handel, herunder e-konceptet. Bogen er tilpasset undervisningsministeriets fagmodulbeskrivelse for konceptstyring på Akademiuddannelsen i retail. Lærebogen er ligeledes velegnet til KVU niveau, herunder Handelsøkonomuddannelsen, Markedsføringsøkonomuddannelsen og Serviceøkonomudannelsen, hvor fagområdet indgår i uddannelsesforløbet, evt. som valgfag i detailledelse(Retail Management) eller generel butiksforståelse. Bogen kan derudover anvendes til medarbejdere og ledere i detailhandlen, der ønsker en indsigt i butikkens opbygning samt en strategisk tilgang til butikkens udviklingsmuligheder.

 

Bogen kan bestilles her på siden eller på bogens hjemmeside: www.retailmanagement.dk eller på SAXO

Bogen koster 299 kr. ekskl. moms og forsendelse. (161 sider)

 

Skærmbillede 2016-07-26 kl. 09.27.40

læs mere..

Detailhandlen er under en større transformation. Forbrugerne vælger i stigende grad at søge informationer og foretage deres indkøb gennem internettet, hvilket stiller store krav til den fysiske butik, der løbende må effektivisere, for at leve op til forbrugernes efterspørgsel og samtidig sikre en rentabel butiksdrift. Men også internetbutikkerne (webshops) er nødsaget til at effektivisere, for at være på forkant med den stigende konkurrence på internettet- ikke mindst fra udenlandske internetbutikker. I forhold til butiksdrift og optimering af butikkens ressourcer, er ledelse et centralt element. Bogen Ledelse i Detailhandlen giver en teoretisk og praksisorienteret introduktion, til ledelse i detailhandlen. Bogen tager udgangspunkt i lederens personlige udvikling og lederskab og præsenterer en lang række ledelsesmæssige værktøjer, i forhold til ledelsmæssige opgaver i butikken. Bogen behandler ligeledes emner som: kommunikation, konflikthåndtering, lederens personlige udvikling og lederen som rollemodel. Bogen kan anvendes til ledere på alle ledelsesniveauer, der ønsker en selvindsigt samt værktøjer til en effektiv og succesfuld ledelse. Bogen er tilrettelagt således, at den opfylder studieordningen til Akademifaget: Det personlige lederskab i detailhandlen.

Bogen kan bestilles her på siden.

Bogen koster 239 kr. ekskl. moms og forsendelse. (105 sider)

 

 

Bestil Bøger

Forhandlere kan bestille direkte hos forlaget ved henvendelse på mail: info@retailbooks.dk  tlf. 29254919 eller udfyld kontaktformularen under kontakt.

Privatpersoner kan bestille direkte på www.retailmanagement.dk

 

Seneste samarbejdspartnere

butikker

Udd-inst

“Jeg har læst din bog med stor interesse – velskrevet, kort og præcis!

 Den skal bestemt anvendes på AU i Retail”

Trine Fage Krogh, Projektleder Tradium