Om Retail Books

Retail Books er et specialforlag, der har til formål at udgive bøger og andet relevant uddannelsesmateriale, for anvendelse på uddannelsesinstitutioner og/eller direkte i detailhandlen. Retail Books er etableret på baggrund af et ønske om, at kunne tilbyde teoretisk og praksisnær undervisningsmateriale, der er målrettet detailhandlen.

Retail Books er etableret og drevet af Peter Skjold Mogensen, der er uddannet Cand. Merc. fra Handelshøjskolen i København. Til dagligt er Peter ansat som lektor ved Copenhagen Business Academy og deltager i forskningsprojektet “fremtidens detailhandel”(www.retailreinvented.dk). Peters interesse og erfaring med detailhandlen, tager først og fremmest udgangspunkt i et længere karriereforløb gennem Dansk Supermarked A/S – først som Trainee og senere som Områdechef. Peter har efterfølgende valgt at kombinere sin praktiske erfaring med en solid teoretisk dybde og har på den baggrund både undervist og udviklet uddannelsesforløb, til en lang række uddannelser inden for detail, herunder akademiuddannelsen i Retail samt valgfag på erhvervsakademi niveau.

Venlig hilsen
Peter Skjold Mogensen
Forlagsredaktør

peter skjold mogensen

En lille bog med stor værdi. Endelig er den her! Den lille håndbog med den store værdi for de mange studerende, der skal aflevere en skriftlig opgave, fx i forbindelse med en akademiuddannelse. Bogen adresserer lige præcis de punkter, som erfaringsmæssigt er mest udfordrende for de studerende i skriveprocessen. Bogens størrelse, den overskuelige indholdsfortegnelse og den velvalgte typografi gør denne bog anbefalelsesværdig, ikke mindst for de helt urutinerede opgaveskrivere. Her er bogen, som studerende på forskellige uddannelser har savnet, og ikke kun ved den første skriftlige opgave, men også ved de flere følgende. Tak til Peter for det gode initiativ, og rigtig god skrivelyst til de studerende!

Bjørn Michael RydderUnderviser, BcSyd